MULUT FIRAUN DISUMBAT TANAH

Ilmu, berharga

Pusat Kefahaman Islam AKI

   Imam Tarmizi di dalam sunannya telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawasanya nabi S.A.W telah bersabda yang bermaksud :Ketika Firaun hampir lemas maka dia telah berkata : Aku telah beriman bahawasanya tiada tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh bani Israel ( maksud ayat 90 surah Yunus). Maka malaikat Jibril telah memberitahu : Wahai Muhammad! maka sekiranya engkau melihatku dan aku telah mengambil sedikit daripada tanah di dasar laut. Maka aku telah menyumbatnya ke dalam mulutnya dalam keadaan bimbang dia (Firaun) akan mendapat rahmat Allah.

Abu Isa telah berkata bahawa hadis ini martabatnya Hasan

RIngkasan Cerita

   Al-Quran telah banyak menceritakan kepada kita mengenai kebiadapan dan kezaliman Firaun serta sifat taghut dan takabburnya. Begitu juga ia menceriatak bagaimana Allah telah menurunkan azab dunia kepada Firaun dan bala tenteranya iaitu menenggelam dan menghancurkan mereka di dalam laut. Malaikat Jibril telah menyaksikan bagaimana mereka ditenggelam dan dihancurkan oleh Allah…

View original post 465 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s